Daily Archive: April 20, 2012

Ngươi không thương ta ta ngoại tình – Chương 10 2

Ngươi không thương ta ta ngoại tình – Chương 10

Edit: Robin♥ Chương 10 “Lão công, có phải ta hoa mắt không? Ngủ trên giường Tiểu Dật là một nam hài?” “Ân.” “Nguyên lai con ta thật sự là đồng tính luyến……” “Ân.” “Hơn...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 20+21 5

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 20+21

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 20 Ta chỉ vào đống sách vô dụng nói rằng: “Ta muốn những cái này.” “Những thứ này là cái gì? Vì sao mặt trên viết văn tự ta chưa...

Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng – Chương 13+14 2

Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng – Chương 13+14

Edit: Huyết Vũ♥ Đệ thập tam chương: Mỹ nhân VS mỹ nhân VS mỹ nhân = 3P?   “Tiểu Dực, tỉnh?” Đẩy cửa vào chính là Phong Vô Tình. “Phong mỹ nhân a ~~~~”...