Daily Archive: April 27, 2012

Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng – Chương 17 1

Đam mỹ giới chi xuyên qua liên hợp hội hội trưởng – Chương 17

Edit: Huyết Vũ♥ Đệ thập thất chương: Số lượng tiểu thụ của ngẫu đang trở thành dãy số đẳng cấp gia tăng. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: JJ có thể lên...

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 24+25 2

Tuy hữu đồng nhân mẫu, bất tẩu đam mỹ lộ – Chương 24+25

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 24   “Uy, đứng lên.” …… “Rời giường.” ….. Ta mơ mơ màng màng mở mắt — rõ ràng là khuôn mặt Tông Thế Công. “Ô…..” vừa mới ngồi dậy,...