Tân lang biến tân nương – Chương 29

Edit: Robin♥ *Ta đã bị lười rùi mà chương này phải edit lại mấy lần… chỉ vì ta quên save… bùn quá… L *   Chương 29 Chờ Bối Hiểu Ninh mang đống đồ Lăng...