Daily Archive: May 14, 2012

Toái Phong Thiên – Phiên ngoại 2: Chương 6 10

Toái Phong Thiên – Phiên ngoại 2: Chương 6

Edit: Minh Tiêu♥ Chương sáu: Lục Tiểu Mục ♥ Lãnh Lam Lại nói đến Lục Vũ Hạo phẫn nộ liên hồi ngay cả năng lực đặc biệt cũng sử dụng. Ngươi nói đi, ngươi...

Tân Lang Biến Tân Nương – Chương 32 5

Tân Lang Biến Tân Nương – Chương 32

Edit: Robin♥ CHƯƠNG 32   Bối Hiểu Ninh nhanh như chớp lao ra khỏi quán bar, gọi taxi. Chưa đi nổi năm trăm thước, điện thoại liền reo, là tin nhắn.   Lăng Tiếu:...

[ĐPBB đồng nhân – Sinh Bảo Bảo] – Chương 5 6

[ĐPBB đồng nhân – Sinh Bảo Bảo] – Chương 5

Edit: Robin 05. Dương Liên Đình dám đến trước cửa nơi ở của giáo chủ dương thanh cầu kiến, đã là phá quy củ trong giáo. Nên biết Đông Phương Bất Bại tâm cơ...

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Tự chương 19

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Tự chương

Edit: Robin♥ Tự chương Ta gọi là Cao Chinh, ngươi nói không sai, chính là Cao Cao Chinh, Cao Chinh Chinh. Ta bây giờ muốn thú nhận hai sa ngã vĩ đại của đời...