Daily Archive: May 23, 2012

Hoạt cái nhĩ ái ngã – Chương 6 6

Hoạt cái nhĩ ái ngã – Chương 6

Edit: Minh Tiêu♥ Chương 6: Chuyển cơ vẫn là nguy cơ? Lúc Lâm Lạc Tùng vì ánh nắng chói mà tỉnh dậy đã là giữa trưa, y nâng tay che mắt, nhất thời không...

Toái Phong Thiên – Phiên Ngoại 2: Chương 7 5

Toái Phong Thiên – Phiên Ngoại 2: Chương 7

Edit: Minh Tiêu♥ Chương bảy: Lục Tiểu Mục ♥ Lãnh Lam Ba ngày sau, Thiên Phong quốc xảy ra đại sự. Đại sự này chỉ có số ít đại thần trọng yếu mới biết....