Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 5

Edit: Robin♥ 5.Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi hoan độ thánh đản thiên [‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta?!’ Chương ‘Lễ Giáng Sinh vui vẻ’] [R: theo như ta đoán...