Monthly Archive: June 2012

Toái Phong Thiên – Phiên Ngoại 2: Chương 8 4

Toái Phong Thiên – Phiên Ngoại 2: Chương 8

Edit: Minh Tiêu♥ Chương 8: Lục Tiểu Mục♥Lãnh Lam Ba ngày sau, thân thể Lãnh Lam khôi phục một ít, Lục Vũ Hạo cùng Lãnh Phong Lam đến thăm y. ” Uy! Thái y...

[ĐPBB đồng nhân- Sinh Bảo Bảo] Chương 11 9

[ĐPBB đồng nhân- Sinh Bảo Bảo] Chương 11

Edit: Robin♥ 11.             Phương Bách đẩy cửa đi vào, trong tay bưng theo một chậu nước nóng. Dương Liên Đình mạc danh kỳ diệu mà nhìn y đi...

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 7 3

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 7

Edit: Robin♥ 7.Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi Chinh Chinh thụ nan ký < thượng > (‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta’- chương –  Chinh Chinh gặp nạn ký <thượng>)...

Tân lang biến tân nương – Chương 35 4

Tân lang biến tân nương – Chương 35

Edit: Robin♥ CHƯƠNG 35   [chú thích: toàn bộ phần nghiêng không ở trong ngoặc […] bắt đầu từ ☼…☼ đều là trích từ nhật ký]   ☼   Ngày 11 tháng 11, khí...

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 6 4

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 6

Edit: Robin♥ 6.Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi tương ước độ giả thiên [‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta?!’ Chương ‘Kỳ nghỉ đôi’]   Đứng trên bãi biển của Mã...

[ĐPBB đồng nhân – Sinh Bảo Bảo] – Chương 10 4

[ĐPBB đồng nhân – Sinh Bảo Bảo] – Chương 10

Edit: Robin♥ 10.              Dương Liên Đình sau khi lên giường chỉ thở một hơi, trở mình một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Phương Bách lắng nghe đến...