[ĐPBB đồng nhân – Sinh Bảo Bảo] – Chương 10

Edit: Robin♥ 10.              Dương Liên Đình sau khi lên giường chỉ thở một hơi, trở mình một cái rồi chìm vào giấc ngủ. Phương Bách lắng nghe đến...