Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 6

Edit: Robin♥ 6.Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi tương ước độ giả thiên [‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta?!’ Chương ‘Kỳ nghỉ đôi’]   Đứng trên bãi biển của Mã...