Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 7

Edit: Robin♥ 7.Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi Chinh Chinh thụ nan ký < thượng > (‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta’- chương –  Chinh Chinh gặp nạn ký <thượng>)...