[ĐPBB đồng nhân- Sinh Bảo Bảo] Chương 11

Edit: Robin♥ 11.             Phương Bách đẩy cửa đi vào, trong tay bưng theo một chậu nước nóng. Dương Liên Đình mạc danh kỳ diệu mà nhìn y đi...