Khuynh tẫn triền miên – Chương 4

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 4: Tần nhị công tử   Kế hoạch của Vân Khuynh thất bại.   Tới ngày thứ ba, Tần gia đến đón người, bọn họ liền đem khăn voan che...