Daily Archive: July 13, 2012

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 8 1

Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta – Chương 8

Edit: Robin♥ 8.Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi Chinh Chinh thụ nan ký < hạ > (‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta’- chương –  Chinh Chinh gặp nạn ký <hạ>)...

Khuynh tẫn triền miên – Chương 5 3

Khuynh tẫn triền miên – Chương 5

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 5: Nói rõ tình huống Vân Khuynh yếu đuối trong lòng nam nhân giương mắt, không nghĩ qua là thấy trong con ngươi ngăm đen thâm thúy của nam nhân,...