Khuynh tẫn triền miên – Chương 8 + Chương 9

Edit: Huyết Vũ♥ Chương 8: Gọi ngươi Khuynh nhi. “Hảo ” Thấy Vân Khuynh không có yêu cầu, Tần Vô Song trong nháy mắt từ trên giường trở mình lên. Đứng nghiêm trước mặt...