Khuynh tẫn triền miên – Chương 17+Chương 18

edit: Huyết Vũ♥ Chương 17: Trên đường gặp thần thâu. Vân Khuynh chưa từng có vui nhanh như vậy.   Tần Vô Song ở vẫn đề cảm tình tuyệt không buộc y, y không...