KHUYNH TẪN TRIỀN MIÊN – CHƯƠNG 19+20+21

Edit: Huyết Vũ   Chương 19: Không phải ngọc này. “Tiểu tặc, trả ngọc cho ta.” Thượng Quan Nhược Vũ thanh âm thanh thúy êm tai, bất quá, hình như là lớn một chút,...