khuynh tẫn triền miên chương 25+26+27

Edit: Huyết Vũ.   Chương 25: Tiểu ốc trong rừng đào “Ngươi là ai? Muốn mang ta đi đâu? ? ?” Bị nam tử xa lạ ôm vào trong ngực, Vân Khuynh nghĩ phi...