Monthly Archive: October 2012

Khuynh tẫn triền miên – chương 49+50+51 10

Khuynh tẫn triền miên – chương 49+50+51

Edit: Huyết Vũ♥ ★★★★★★★★★★★★★★★   Chương 49: Bạch Liên thánh nữ. Tần Vô Song thực sự tăng nhanh lộ trình. Bất quá, bởi vì một đêm trước khi bọn họ ly khai khách sạn...

Khuynh tẫn triền miên – chương 46+47+48 5

Khuynh tẫn triền miên – chương 46+47+48

Edit: Huyết Vũ. ★★★★★★★★★★★★★★★ Vũ: nốt H nha cả nhà. . . Chương 46: Tâm tư đối phương Thấy Vân Khuynh cau lại lông mày, Tần Vô Song thương tiếc hôn hôn trán y,...

Khuynh tẫn triền miên – chương 43+44+45 7

Khuynh tẫn triền miên – chương 43+44+45

Edit: Huyết Vũ. ★★★★★★★★★★★★★★★ Vũ: H nè H nè, cả nhà đã chuẩn bị đủ máu chưa. . .   Chương 43: Vô Song xin lỗi “Vô Song. . .” Vân Khuynh bỗng nhiên...

Khuynh tẫn triền miên – chương 40+41+42 4

Khuynh tẫn triền miên – chương 40+41+42

Edit: Huyết Vũ♥   Chương 40: Điệp luyến mùi hoa Giang hồ Bách Hiểu Lâu là tổ chức tình báo vừa hưng khởi trong chốn giang hồ mấy năm trước, tuy rằng là vừa...

Khuynh tẫn triền miên – chương 37+38+39 4

Khuynh tẫn triền miên – chương 37+38+39

Edit: Huyết Vũ♥ ★★★★★★★★★★★★★★★ Chương 37: Thắng bại đã định Hai người thân ảnh, một vàng nhạt, một xám bạc, xuyên toa trong mưa hoa màu phấn, nhanh như thiểm điện, như lưu quang,...

Khuynh tẫn triền miên – chương 34+35+36 2

Khuynh tẫn triền miên – chương 34+35+36

Edit: Huyết Vũ ♥ ★★★★★★★★★★★★★★★   Chương 34: Trước khi ra tay.   “Vị thư đồng này của ngươi, thật đúng là không đơn giản.” Nếu như Vân Khuynh nhớ không lầm, vừa rồi Tần...

Khuynh tẫn triền miên – chương 31+32+33 7

Khuynh tẫn triền miên – chương 31+32+33

Edit: Huyết Vũ. ★★★★★★★★★★   Chương 31: Cảm tình khó khăn. Thượng Quan Nhược Vũ tính tình hoạt bát rộng rãi, lập tức cùng Vân Khuynh quen thuộc lên. Quen thuộc sau nàng lại...

Khuynh tẫn triền miên 28+29+30 3

Khuynh tẫn triền miên 28+29+30

Edit: Huyết Vũ   Chương 28: Tiệm khởi sát khí. Lúc này, Thượng Quan Nhược Vũ còn chưa mở miệng, Thượng Quan Tôn nhân tiện nói: “Đừng nói chuyện khác, đem ngọc bội trả...