Khuynh tẫn triền miên 28+29+30

Edit: Huyết Vũ   Chương 28: Tiệm khởi sát khí. Lúc này, Thượng Quan Nhược Vũ còn chưa mở miệng, Thượng Quan Tôn nhân tiện nói: “Đừng nói chuyện khác, đem ngọc bội trả...