Khuynh tẫn triền miên – chương 31+32+33

Edit: Huyết Vũ. ★★★★★★★★★★   Chương 31: Cảm tình khó khăn. Thượng Quan Nhược Vũ tính tình hoạt bát rộng rãi, lập tức cùng Vân Khuynh quen thuộc lên. Quen thuộc sau nàng lại...