Khuynh tẫn triền miên – chương 34+35+36

Edit: Huyết Vũ ♥ ★★★★★★★★★★★★★★★   Chương 34: Trước khi ra tay.   “Vị thư đồng này của ngươi, thật đúng là không đơn giản.” Nếu như Vân Khuynh nhớ không lầm, vừa rồi Tần...