Khuynh tẫn triền miên – chương 43+44+45

Edit: Huyết Vũ. ★★★★★★★★★★★★★★★ Vũ: H nè H nè, cả nhà đã chuẩn bị đủ máu chưa. . .   Chương 43: Vô Song xin lỗi “Vô Song. . .” Vân Khuynh bỗng nhiên...