Khuynh tẫn triền miên – chương 46+47+48

Edit: Huyết Vũ. ★★★★★★★★★★★★★★★ Vũ: nốt H nha cả nhà. . . Chương 46: Tâm tư đối phương Thấy Vân Khuynh cau lại lông mày, Tần Vô Song thương tiếc hôn hôn trán y,...