Khuynh tẫn triền miên – chương 49+50+51

Edit: Huyết Vũ♥ ★★★★★★★★★★★★★★★   Chương 49: Bạch Liên thánh nữ. Tần Vô Song thực sự tăng nhanh lộ trình. Bất quá, bởi vì một đêm trước khi bọn họ ly khai khách sạn...