Siêu sao – Q1 Chương 2

Edit: Huyết Vũ♥ ★★★★★★★★★★★★★★★   Đệ nhị chương: Xuất viện. Trong suốt thời gian nằm viện Đường Phong vẫn không thấy có bất kỳ ai đến thăm, cũng may trong balô mang theo bên...