Siêu sao – Q1 Chương 6

Edit: Huyết Vũ.   Đệ lục chương: Giao dịch mới ( 2 ) “Tôi có thể đề cử cậu với đạo diễn, thế nhưng cậu cũng phải hiểu, đạo diễn Lý Nguy không phải...