Daily Archive: November 9, 2012

Khuynh tẫn triền miên – Chương 58+59+60 16

Khuynh tẫn triền miên – Chương 58+59+60

Edit: Huyết Vũ.   Chương 58: Huynh đệ hai người. “Đại ca.” Chờ Tần Vô Phong và Bạch Khuynh Vận kết thúc nói chuyện phiếm, lúc trở lại thư phòng của mình, Tần Vô...

Siêu sao – Q1 Chương 7 6

Siêu sao – Q1 Chương 7

Edit: Huyết Vũ.   Đệ thất chương: Charles ( 1 ) Khi Đường Phong nhìn ba con số trong sổ tiết kiệm gửi ngân hàng thì cậu triệt để hết chỗ nói rồi, xem...