Siêu sao – Q1 Chương 9

Edit: Huyết Vũ.   Đệ cửu chương: Charles ( 3 )   Đường Phong theo Charles đi vào tập đoàn Thiên Thần, cậu đoán người ở đây hẳn là đã từng gặp cậu, chí...