Daily Archive: November 12, 2012

Khuynh tẫn triền miên – Chương 61+62 11

Khuynh tẫn triền miên – Chương 61+62

Edit: Huyết Vũ. Vũ: Ngao~ bận quá bận quá, vì dạo nì thời gian eo hẹp nên Vũ chỉ làm được 1 Chương Siêu sao và 2 chương này thui, hơn nữa mới chỉ...

Siêu sao – Q1 Chương 10 7

Siêu sao – Q1 Chương 10

Edit: Huyết Vũ.   Đệ thập chương: Lục Thiên Thần ( 1 )   Tập đoàn Thiên Thần có nhà ăn chuyên môn cung cấp cho công nhân viên sử dụng, nhà ăn rất...