Siêu sao – Q1 Chương 11

Edit: Huyết Vũ. Đệ thập nhất chương: Lục Thiên Thần ( 2 ) Lục Thiên Thần và Charles câu được câu không tùy tiện trò chuyện, phạm vi trọng tâm câu chuyện rất lớn,...