Daily Archive: November 15, 2012

Khuynh tẫn triền miên – Chương 63 9

Khuynh tẫn triền miên – Chương 63

Edit: Huyết Vũ. Chương 63: sáng sớm chải đầu. Nghe thấy câu hỏi không có hảo ý của Tần Vô Song, Vân Khuynh bại trận rên lên một tiếng. Quả nhiên là bị Vô...

Siêu sao – Q1 Chương 13 7

Siêu sao – Q1 Chương 13

Edit: Huyết Vũ   Đệ thập tam chương: Đánh cược. Vòng tròn xã hội thượng lưu kỳ thực không lớn, nếu như tăng thêm một vòng tròn “Giải trí” hạn định nữa thì sẽ...