Daily Archive: November 20, 2012

Siêu sao – Q1 Chương 18 4

Siêu sao – Q1 Chương 18

Edit: Huyết Vũ.   Đệ thập bát chương Đường Phong lúc trước cũng chưa thực sự đặt chân vào giới giải trí trong nước, cũng may cậu quen biết một ít bạn bè điện...

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 39 6

TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 39

Edit : Robin .   CHƯƠNG 39 Đến thứ năm, Bối Hiểu Ninh xin nghỉ thứ sáu và chủ nhật. Quản lý tỏ ra không vui, cuối cùng Bối Hiểu Ninh chủ động hy...

ĐỨA NÀO DÁM NGƯỢC TIỂU THỤ CỦA TA – CHƯƠNG 10 3

ĐỨA NÀO DÁM NGƯỢC TIỂU THỤ CỦA TA – CHƯƠNG 10

10. Thùy ngược liễu ngã đích tiểu thụ chi hảo nhân ngã ái thiên b Edit : Robin (‘Đứa nào dám ngược tiểu thụ của ta’ – chương Người tốt ta yêu b [R:...