Siêu sao – Q1 Chương 21

Edit: Huyết Vũ.   Đệ nhị thập nhất chương   Binh đến tướng ngăn, nước đến đất chặn, một người đàn ông sống hơn ba mươi năm chẳng lẽ còn sợ một người thanh...