Siêu sao – Q1 Chương 30

Edit: Huyết Vũ.   Vũ: Good morning các tình iu, tiểu Vũ đã trở lại *hớt tóc gió thổi bay bay bay*, nhớ các tình iu quá đi *hun gió hun gió*, đây là...