Siêu sao – Q1 Chương 31

Edit: Huyết Vũ. Đệ tam thập nhất chương: Ai muốn ngồi xe của anh ( 2 ) Ngoài cửa sổ sấm sét đan xen, mưa rào rơi lách cách nện lên cửa sổ xe...