Daily Archive: December 6, 2012

Khuynh tẫn triền miên – Chương 66 4

Khuynh tẫn triền miên – Chương 66

Edit: Huyết Vũ. Chương 66: Rốt cuộc là ai.   “Đúng rồi, đại ca.” Ba người ngồi ở trong thư phòng Tần Vô Phong, Tần Vô Phong lẳng lặng tiến nhập trạng thái công...

Siêu sao – Q1 Chương 32 5

Siêu sao – Q1 Chương 32

Edit: Huyết Vũ. Đệ tam thập nhị chương: ba người thành hoạ Anh bảo tôi hôn thì tôi hôn, bảo tôi thơm thì tôi thơm. Đường Phong nhìn Lục Thiên Thần ở vị trí...