Monthly Archive: July 2013

[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 22 2

[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 22

Edit: Robin♥ 22   Dương Liên Đình đối với phái nữ vốn rất thương hương tiếc ngọc, lại có tinh thần của chủ nghĩa nhân đạo, khuyên Đông Phương Bất Bại đối với mấy...

[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 21 3

[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 21

Edit: Robin♥ 21. Mẫu thân của hài tử kia ngàn ân vạn tạ ôm theo hái tử rời khỏi, đợi mọi người tản đi, Dương Liên Đình nhìn trái ngó phải một lát, vẫn...

Tân Lang Biến Tân Nương – Chương 43 2

Tân Lang Biến Tân Nương – Chương 43

Edit: Robin ♥ CHƯƠNG 43   Đi làm đến tan tầm, hầu như ngày nào cũng phải tang ca. Cuộc sống bận rộn gấp rút, năm ngày trôi qua rất nhanh. Trong lúc Bối...