TÂN LANG BIẾN TÂN NƯƠNG – CHƯƠNG 44

Edit: Robin♥ Chương 44   Người đến quán bar càng ngày càng nhiều, bàn trống dần dần bị ngồi kín, Lăng Tiếu bảo cho thêm ghế, nhưng vẫn còn khá nhiều người vẫn phải...