[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 23

Edit: Robin♥ 23   Đông Phương Bất Bại có chút kinh ngạc, lập tức sáng tỏ, cười nói: “Nguyên lai ngươi thiết trí cơ quan thủy lực, thế này tiện hơn nhiều.”