[ĐPBB ĐỒNG NHÂN- SINH BẢO BẢO] – CHƯƠNG 24

Edit: Robin♥ *hàng hót đêm khuya :v * 24   “Đông Phương, Đông Phương, ngươi là của ta…” Dương Liên Đình ôm Đông Phương Bất Bại đặt lên thềm hồ, lời lẽ nóng bỏng...