Daily Archive: October 6, 2013

khuynh tẫn triền miên – chương 89+90 4

khuynh tẫn triền miên – chương 89+90

Chương 89: Lần đầu rời phủ.   Liên Phù sau khi tới Tần gia, tâm tình Vân Khuynh càng lúc càng tồi tệ. Vốn có, y có thể yên lặng làm biếng ngủ nướng,...

siêu sao – chương 75+76 0

siêu sao – chương 75+76

Đệ thất thập ngũ chương: Mới chỉ là bắt đầu.   “Cắt! Tốt, quay chụp ngày hôm nay kết thúc, cảm ơn mọi người, đều khổ cực rồi.” Không ít nam minh tinh nhận...