Daily Archive: October 20, 2013

khuynh tẫn triền miên – chương 113+114 0

khuynh tẫn triền miên – chương 113+114

Chương 113: Thánh hoa lam ngân.   “Khó.” Đối mặt với vấn đề của Tần Vô Phong, Liên Cừ ngắn gọn trả lời một chữ. Biểu tình của Tần Vô Phong lại biến thành...

siêu sao – chương 99+100 0

siêu sao – chương 99+100

Đệ cửu thập cửu chương: Trần Minh Húc ( nhị )   Nổi giận rất tốt, người vừa tức giận sẽ không còn tỉnh táo và than thản để tự hỏi, cũng rất dễ...