Daily Archive: October 26, 2013

khuynh tẫn triền miên – chương 125+126 0

khuynh tẫn triền miên – chương 125+126

Edit: Huyết Vũ.   Chương 125: độc Tình Ti.   Yêu cầu của Tần Vô Phong rất kỳ quái, không chỉ Lam Hiên không thể hiểu nổi, Vân Khuynh cũng không hiểu. Chờ Nam...

siêu sao – chương 111+112 0

siêu sao – chương 111+112

Edit: Huyết Vũ.   Đệ nhất bách nhất thập nhất chương – phản kích ( nhất )   Huấn luyện của ban huấn luyện siêu sao đã dần dần đến gần vĩ thanh, chương...