Daily Archive: October 27, 2013

khuynh tẫn triền miên – chương 127+128 0

khuynh tẫn triền miên – chương 127+128

Edit: Huyết Vũ. Khụ. . . Báo zới mn 1 thông tin, ta ngày mai mún xả hơi đi chơi 1 bữa, hông có thời gian edit truyện, vậy nên . . . Khụ...

Siêu sao – Chương 113+114 0

Siêu sao – Chương 113+114

Edit: Huyết Vũ.   Đệ nhất bách nhất thập tam chương – phản kích ( tam )   Mấy người đã muốn lợi dụng internet làm vi rút truyền bá “Yêu sách” tôi là...