Daily Archive: October 29, 2013

khuynh tẫn triền miên – chương 129+130 0

khuynh tẫn triền miên – chương 129+130

Edit: Huyết Vũ.   Chương 129: nói rõ mục đích.   “Thần bộ không hổ là thần bộ, Hiên Viên Bất Kinh, đích thật là Hiên Viên Bất Kinh.” Bạch Khuynh Vận nghe Hiên...

siêu sao – chương 115+116 0

siêu sao – chương 115+116

Edit: Huyết Vũ.   Đệ nhất bách nhất thập ngũ chương: Bắt cóc ( nhất )   Nhờ vào “Yêu sách” mang tính kế hoạch của Lục Thiên Thần, chủ đề Đường Phong càng...