Daily Archive: October 30, 2013

khuynh tẫn triền miên – chương 131+132 0

khuynh tẫn triền miên – chương 131+132

  Edit: Huyết Vũ Chương 131: Có được tin tức.   Bệnh của Vân Khuynh tuy rằng chuyển biến tốt đẹp, nhưng vẫn như trước chưa khỏi hẳn, toàn bộ trái tim của Tần...

siêu sao – chương 117+118 0

siêu sao – chương 117+118

Edit: Huyết Vũ.   Đệ nhất bách nhất thập thất chương: bắt cóc ( tam )   Đường Phong mất tích, Trần Minh Húc lúc đầu còn tưởng Đường Phong là có chuyện gì...