Daily Archive: November 3, 2013

khuynh tẫn triền miên – chương 137+138 0

khuynh tẫn triền miên – chương 137+138

Edit: Huyết Vũ Chương 137: Tần gia khó cả đôi đường.   “Ta cho ngươi thời gian một tháng, ngươi nếu có thể tra ra thân phận của ta, ta liền đáp ứng ngươi...

siêu sao – chương 123+124 0

siêu sao – chương 123+124

Edit: Huyết Vũ. Đệ nhất bách nhị thập tam chương – chân tướng ( nhất ) Lúc Đường Phong tỉnh lại phát hiện mình ngủ ở trên thứ gì đó có chút gập ghềnh,...