Daily Archive: November 4, 2013

khuynh tẫn triền miên – chương 139+140 0

khuynh tẫn triền miên – chương 139+140

 Edit: Huyết Vũ. Chương 139: tự mình tìm kiếm.   Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong kích động không gì sánh được từ trong tay ‘Bách Hiểu Lâu’ lấy được địa...

siêu sao – chương 125 0

siêu sao – chương 125

Edit: Huyết Vũ. Ta thề, ta xin thề hông phải là ta lười nên ăn bớt 1 chương mà là chương này quá dài, phải bằng 2 chương thường ngày ta làm, cộng thêm...