Daily Archive: November 5, 2013

khuynh tẫn triền miên – chương 141+142 0

khuynh tẫn triền miên – chương 141+142

 Edit: Huyết Vũ.   Chương 141: Thay đổi kế hoạch.   Hiên Viên Khê Phong và Hiên Viên Lâm Phong sau khi tìm được Hiên Viên Trần Vũ lập tức ổn định, trở nên...

siêu sao – chương 126 0

siêu sao – chương 126

Edit: Huyết Vũ. Đệ nhất bách nhị thập lục chương: Ban huấn luyện siêu sao kết thúc ( nhất )   Có một đoàn thể mạnh mẽ thông minh hiệu suất cao, so với...