Daily Archive: November 6, 2013

khuynh tẫn triền miên – chương 143+144 0

khuynh tẫn triền miên – chương 143+144

Edit: Huyết Vũ Chương 143: Người xấu tác quái.   “Cô nương, ngươi không sao chứ?” Thanh âm Tần Vô Phong ôn nhu hiếm có, Vân Thù bị bịt mắt thính giác càng thêm...

siêu sao – chương 127 0

siêu sao – chương 127

  Edit: Huyết Vũ *** Siêu dài, phải bằng 3 4 chương thường, mãi mới làm xong, sau khi hoàn thành quyển 1 ta nhất định phải nghỉ 1 2 ngày, hjk hjk *******...